اخذ ویزا

شروع پروسه دریافت وقت سفارت و انجام مصاحبه و سپس دریافت ویزا!

تمامی امور مربوط به سفارت با دقت و بررسی توسط وکلای مجرب همان کشور بررسی می شوند.