ارائه مدارک با توجه به نوع درخواست

مدارک مورد نیاز برای مهاجرت به کشور مقصد، به نوع درخواست شما (کاری، تحصیلی، سرمایه‌گذاری، و …) بستگی دارد. در اینجا به طور کلی به تعدادی از مدارک اصلی اشاره می‌کنیم:

مدارک هویتی:

مدارک تحصیلی:

مدارک شغلی:

مدارک مالی:

سایر مدارک:

نکات مهم:

ارائه مدارک با توجه به نوع درخواست: