24
جولای

بیانیه ارزش ها

این موسسه توسط دولت اسپانیا و آلمان و کانادا کاملاً مجاز و معتبر شناخته شده است. این موسسه دارای اعتبارات و مجوزات بین المللی و چندین موسسه شریک در کشورهای خارجی است.

موسسه اسپانتو همچنین متعهد است که در جهت توسعه صلح ، سعادت انسان و رفاه بشر تلاش نماید.