24
جولای

بیانیه ارزش ها

این موسسه توسط دولت اسپانیا و آلمان و کانادا کاملاً مجاز و معتبر شناخته شده است. این موسسه دارای اعتبارات و مجوزات بین المللی و چندین موسسه شریک در...

بیشتر ...
24
جولای

رویدادهای چشم انداز

اسپانیتو به عنوان یکی از برجسته ترین موسسات اعزام جامعه ظهور نموده است. این موسسه با تمرکز دقیق بر منابع خود در زمینه های محتوی غنی و کیفیت برنامه...

بیشتر ...
24
جولای

ماموریت

موسسه اسپانیتو متعهد به توسعه پتانسیل علمی و مهارتی هریک از مشتریان خود است و مقرر است فرصتی جهت تعالی علمی و رشد شغل افراد فراهم نماید. این موسسه،...

بیشتر ...