24
جولای

رویدادهای چشم انداز

اسپانیتو به عنوان یکی از برجسته ترین موسسات اعزام جامعه ظهور نموده است. این موسسه با تمرکز دقیق بر منابع خود در زمینه های محتوی غنی و کیفیت برنامه هایش را تضمین نموده است.

موسسه همچنان به دنبال راه های جدید و نوآورانه برای دسترسی به افرادی است که دارای هوش و انرژی بالایی در راستای خدمت به عام هستند می باشد.

مهمترین بخش ماموریت موسسه ، توسعه مهارت های ضروری برای یادگیری موثر ، افزایش مسئولیت اجتماعی در محیط بین الملل است و البته کسب نگرش بهتر و درک لازم در راستای روابط انسانها و در نهایت تکمیل برنامه درسی و مهارتی خارج از محیط یادگیری در محیط کار واقعی و ارزیابی میزان یادگیری مخاطبان است.